Monday, May 24, 2004

Qasiidooyin Ilaah Amaan Ah

Somali Hymns—Praise and Worship


1. HAYE AAN AMMAANNO 1. LET US PRAISE


Haye aan ammaanno Let us praise,
Haye aan ammaanno let us praise
Ilaahii na uuntay the God who created us for himself.
Haye aan ammaanno Let us praise him.

1. Wuu na eegayaayoo 1. He is watching
Na ilaaliyaaye and protecting us,
Ilaahii na uuntay The God who created us,
Haye aan ammaanno Let us praise him.

2. Indhihiiyo dhegaha 2. The eyes, ears
Iyo afarta addin and both legs and arms,
Isagaa na siiyee He gave us
Haye aan ammaanno Let us praise him

3. Waa ayaan wanaagsane 3. It is a good day,
Alla noo inshaaree God has chosen for us,
Haye aan ammanno Let us praise him.

4. Alxamdulillaahi 4. ‘Thanks be to God’,
Inta aan nidhaahno as we say,
Ilaaheenna fiican our good God,
Haye aan ammaanno Let us praise him.

5. Intii Eraygiisa 5. His Word, those who
Addeecdoo rumaysa faithfully obey and believe him,
Wuu u abaal gudaayee He will reward them,
Haye aan ammaanno Let us praise him.

6. Intii aammintoo dhan 6. All Those who trust Him,
Inamuu ka yeelee He has made them His children,
Haye aan ammaanno Let us praise him.

7. Waa Wankii Ilaahoo 7. He is the Lamb of God,
Iinna aan lahayne who has no blemish,
Haye aan ammaanno Let us praise Him.

8. Allabarigeenna 8. Our sacrifice
Inuu noo ahaado to become acceptable
Inan buu na siiyee he gave us his Son,
Haye aan ammaanno Let us praise Him.

9. Ibliiskiyo jinniga 9. Lucifer and his demons
Isagaa ka adage He is more powerful than them,
Haye aan ammaanno Let us praise Him.


2. DUCEEYA 2. PRAY

Duceeya, duceeya Pray, pray,
Dadkiiyow duceeya believers pray!
Duceeya, duceeya Pray, pray,
Dadkiiyow duceeya believers pray!

Deeqlaha ina uummay The Generous One who created us,
inuu dembigeenna that our sin,
Innaga wada daayo he will completely forgive,
Dadkiiyow duceeya Oh people (believers) pray.

Duceeya, duceeya .... Pray, pray, believers pray ...

Masiixa la doortay The chosen Messiah,
Daruurta sideeda who like the cloud,
U soo degi doona will descend to earth,
Digriga ugu heesa sing to him a hymn.

Duceeya, duceeya ... Pray, pray, believers pray ...

Masiixa darteena Because of us the Messiah,
Dhammaan dembigeenna all of our sins,
Dushiisa ku qaatay he took upon Himself,
Damiirka u sheega tell this to your conscience.

Duceeya, Duceeya ... Pray, pray, believers pray ...

Markay deldeleenna When they crucified Him,
Dhiiggiisii u daatay His blood was shed,
Dadkiisa jacaylka for His beloved people.
Cadaab ka difaacay He saved them from hell.

Duceeya, duceeya ... Pray, pray, believers pray ...

Midkii dunida oo dhan The One, who over all the universe,
Iftiinka ku daaray lit the light,
Dabaaldeg u muuja celebrate Him,
Ammaan ugu deeqa and give Him glory.

Duceeya, duceeya ... Pray, pray, believers pray ...

La doona, la doona Help, help,
Dadkeenna la doona help our people to get ...
La doona, la doona Help, help,
Dadkeenna la doona help our people to get ...

Kitaabka la doona Help them to get the holy book.
Injiilka la doona Help them to get the Gospel.
Wanaagga la doona Help them to get what is good,
Iftiinka la doona Help them to get the light.

Duceeya, duceeya ... (3x) Pray, pray, believers pray ... (3x)


3. CIISE WUU IMANAYAA 3. JESUS IS COMING

Ciise wuu imanayaa Jesus is coming,
Ciise wuu imanayaa Jesus is coming,
Ilaahay baa sheegayoo God has spoken it
Ereygu been maaha oo and his word is not false.
Inanka kii diidayow Those who reject the Son should be careful
Ayaantii way dhowdahoo for the day is near.
Ciise wuu imanayaa Jesus is coming,
Ciise wuu imanayaa Jesus is coming.

Eebbe wuxuu diiday buu What God forbid,
Eebbe wuxuu diiday buu what God forbid,
Uunka yidhi daaya oo and said to people , ‘don’t do it’
Eedda wuu nici jiroo He hates blaming,
Waa ammaan inaan xusnoo it’s great to remember Him,
Ayaantii way dhowdahoo the day is near.
Ciise wuu imanayaa Jesus is coming,
Ciise wuu imanayaa Jesus is coming.

Ummadda wuu doonayoo He wanted the people,
Ummadda wuu doonayoo He wanted the people,
Wuu asxaan fali jiroo He used to be kind.
Addimo kaan haysan buu To the one who was lame,
Orod yidhoo socon jiroo He said: ‘walk’ and he did.
Ayaantii way dhowdahoo The day is near,
Ciise wuu imanayaa Jesus is coming,
Ciise wuu imanayaa Jesus is coming.

Kii indhaha waayey buu To the blind one,
Kii indhaha waayey buu to the blind one,
Aragtidiisa u furoo he gave his sight,
Waa Amiirkii runta oo He is the Prince of truth,
Aayado muujiyoo who worked miracles,
Ayaantii way dhowdahoo the day is near
Ciise wuu imanayaa Jesus is coming,
Ciise wuu imanayaa Jesus is coming.

Waa albaabkii jannada To the door of heaven,
Waa albaabkii jannada to the door of heaven,
Kii muftaaxa u ahoo He is the key.
Kii inkiray baa lumoo He who denies him is lost,
Naarta ku asqoobayoo and will be forever (or confused) in hell,
Ayaantii way dhowdahoo the day is near.
Ciise wuu imanayaa Jesus is coming,
Ciise wuu imanayaa Jesus is coming.


4. ILAAH AAN BAAHANE 4. THE GOD WHO HAS NO NEED
LOO BAAHANYAHAYOW BUT IS NEEDED

Ilaah aan baahane God, you have no need
Loo baahan yahayow but you are needed,
Ilaah aan baahane God, you have no need
Loo baahan yahayow but you are needed,
Adaan ku baahannahaye We need you,
Noo bishaaree give us a good news.

1. Ilaah aan baahane 1. God, you have no need
Loo baahan yahayow but you are needed.
Ba’aa lagu sheegay aakhiro The destruction at the last day,
Naga badbaadi save us from it.

2. Ilaah aan baahane 2. God, you have no need
Loo baahan yahayow but you are needed.
Qiyaamaha baaska yaallaa The terrible judgement day,
Naga badbaadi rescue us from it.

3. Ilaah aan baahane 3. God, you have no need
Loo baahan yahayow but you are needed.
Xisaab ba’an baa la sheegee A hard judgement has been foretold,
Naga badbaadi rescue us from it.

4. Ilaah aan baahane 4. God, you have no need
Loo baahan yahayow but you are needed.
Adaan boqorow ku barinee We beg you, oh King,
Naga badbaadi save us from it.

5. Ilaah aan baahane 5. God, you have no need
Loo baahan yahayow but you are needed.
Belaayada taal aduunyada The disasters in the world,
Naga badbaadi save us from them.

6. Ilaah aan baahane 6. God, you have no need
Loo baahan yahayow but you are needed.
Inaan baadiyowno Eebbow For us to get lost, oh God
Naga badbaadi protect us from it.

7. Ilaah aan baahane 7. God, you have no need
Loo baahan yahayow but you are needed.
naan bidciyowno Eebbow For us to become heretics, oh God,
Naga badbaadi protect us from that.

8. Ilaah aan baahane 8. God, you have no need
Loo baahan yahayow but you are needed.
Masiixa inaan ka baydhnaa That we will turn away from the Messiah,
Naga badbaadi protect us from it.

9. Ilaah aan baahane 9. God, you have no need
Loo baahan yahayow but you are needed.
Bakhti iyo booli iyo been From unlawful things, looted goods, and lies,
Naga badbaadi save us from them.

10. Ilaah aan baahane 10. God, you have no need
Loo baahan yahayow but you are needed.
Bushi iyo baahi iyo ceeb From sickness, hunger and shame,
Naga badbaadi save us from them.

11. Ilaah aan baahane 11. God, you have no need
Loo baahan yahayow but you are needed.
Baybalkoo aan ka boodnaa That we will trespass the Bible,
Naga badbaadi save us from it.

Ilaah aan baahane ... (3x) God, you have no need ... (3 x)5. ILAAHAY WAA RAXIIM 5. GOD IS MERCY
Raxmaankeygaan jecelahay I love my Merciful One.
Riyaan ku arkay isaga I saw him in a dream.
Rubadku wuu ii farxaa My heart rejoices within me,
Malaa’igo ruxubo ah baa as I see bands of angles
Raabraabo u soo degoo descending in small groups
Runtii bay ku heesayaan while singing the truth that
Ilaahay waa Raxiim (2x) God is merciful. (2x)

Rajaan la farxaa anigu I rejoice in hope
Risiq Eebbaan cunaa and live by the provisions of God.
Rafaad weligay ma galo never entering distress.
Oo jannada Rooxada ku taal The heaven with the beautiful Roha plants with their fruits
Ayaan ku riyaaqayoo I am overjoyed in it,
Raxmad Eebbaan fishaa and continually expect for myself the blessings of God
Ilaahay waa Raxiim God is merciful. (2x)

Ruuxaan ka samaysanahay I am made of Spirit
Rabbuuna xaggii ka yimid that came from God.
Ramaadkiyo doogga baxa The fresh and green grass,
Caanaha ramadka ee la dhamo the milk of the livestock to enjoy,
Raaxada hurdada ee la tago and the pleasure of the sleep at night
Casiiskaa inoo rakibay have been bestowed on us by the Exalted One.
Ilaahay waa Raxiim God is merciful. (2x)


6. KAALAYA AAN 6. LET US COME TOGETHER
AMMAANNEE AND PRAISE THE LORD

Rabbi baa awood leh The Lord is powerful,
Aayo iyo khayr badan a good future and much prosperity,
Ilwaad iyo sharaf leh ee Beauty and honor belong to Him.
Kaalaya aan ammaannee Let us come together and praise him

Rabbi baa adkaan leh The Lord is victorious,
Caqli aan go’ayn iyo Has infinite wisdom and
Ilays aan damayn leh ee unending light.
Kaalaya aan ammaannee Let us come together and praise him

Adduunkuu badbaadshoo He saved the world,
Dembigeennii awgii because of our sins.
Isagaa u iishee he died
Kaalaya aan ammaannee Let us come together and praise him

Ibliiskiyo Jinnigaa Lucifer and his demons
Aadanaha lumiyaa who lead people astray
Isagaa ka adagee He is more powerful than them.
Kaalaya aan ammaannee Let us come together and praise him

Ninkii Ruuxa aammina He who trusts in the Spirit
Rabbigiis addeecaa and obeys His Lord
Axdi baa u yaallee will have a promise (covenant) .
Kaalaya aan ammaannee Let us come together and praise him

Kii amarka raacee He who obeys the instructions
Ilaahii rumeeyaa and believes his God,
Axdi baa u yaallee will have a promise (covenant).
Kaalaya aan ammaannee Let us come together and praise him

Arxankeennii weeyaan He is our Kind One,
Ayaan Eebbe weeyaan it is a day of God,
Aakhiriyo adduunkee both in heaven and on earth,
Kaalaya aan ammaannee let us come together and praise him


7. BAAQIGA EEBBOW 7. THE IMMORTAL GOD
Baaqiga Eebbow The immortal God
Dunida beeray who created the world
Ballan ku sheegay gave you a covenant
Ka baaqan maayo that will never fail.

Buuraha korkooda On top of the mountains,
Haddaan bil joogo if I stay for a month
Barafku i garaacana with snow falling on me,
Beenbeenin maayo I will not deny
Badbaadshahayga my Saviour.

Baaqiga Eebbow ... The immortal God ...

Boqol sano For a hundred years,
Haddaan ban joogo if I stay in the desert,
Beer iyo xooliyo without a farm, livestock
Bilcanba waayana and wife,
Beenbeenin maayo I will not deny
Badbaadshahayga my Saviour.

Baaqiga Eebbow ... The immortal God ...

Haddii lay bireeyo If I am slaughtered,
Badna laygu tuuro thrown into the sea
Budh layla dhacana and beaten with a club,
Beenbeenin maayo I will not deny
Badbaadshahayga my Saviour.

Baaqiga Eebbow ... The immortal God ...

Haddii aan baahdo If I am hungry
Beeso aan waayana and I have no money,
Beenbeenin maayo I will never deny
Badbaadshahayga my Saviour.

Baaqiga Eebbow ... The immortal God ...

Bugta i haysa When I am sick
Beerka i xanuunjin and have pain in my liver,
Isaga i baanto He treats me
Iga bogsiiya and heals me from it.
Beenbeenin maayo I will never deny
Badbaadshahayga my Saviour .

Baaqiga Eebbow ... (2x) The immortal God ... (2x)


8. QORAALKU SIDII UU YIDHI 8. WHAT THE SCRIPTURES SAY
Qoraalku sidii uu yidhi The Scriptures say,
Qoraalku sidii uu yidhi the Scriptures say:
Qiyaas Rabbi baa u dhigan There is a special time fixed by God.
Intaan Ifku qaybsamin Before the world is judged,
Qudhiinuna taagan tahay while you are still alive,
Qayaamuhu aanu dhicin and Doomsday has not come yet,

Ilaahay maad qirtaan why don’t you confess God
Qawlkiisa rumaysataan and believe in His Word.
Ilaahay maad qirtaan Why don’t you confess God
Qawlkiisa rumaysataan and believe in His Word.

Quruumaha dunida jira The nations in the world,
Quruumaha dunida jira the nations in the world,
Inkastoo quwodo is bidaan even though they think they are mighty,
Mar baa laga qaban naftoo one day their life will be taken from them,
Dhammaan laga qaadayaayee and all of them will die,
ntaydaan wada qallalin so before you all dry up,

Ilaahay maad qirtaan ... why don’t you confess God ....

Qaynuunku sidii uu yidhi As the Instructions (Law)1 said,
Qaynuunku sidii uu yidhi as the Instructions (Law) said:
Ducada kii aan qadderin The one who doesn’t value intercession,
Salaaddana qiimo siin nor gives priority to prayer,
Qaadirka uma tegi karo will not see the Almighty,
Kii oon Sayidka u qasdiyin if his aim is not the Lord.

Ilaahay maad qirtaan ... Why don’t you confess God ...


9. GACMAHAAGA NOO FIDI 9. STRETCH OUT YOUR HELPING HANDS TO US
Dembigaan galeyniyo All the sins we committed,
Waxaan geysannoo idil and all evil we have done,
Giddi waan ka beyrnoo we turn away from them all,
Xaqii baanu garannaye (2x) as we have understood the Truth. (2x)

Guulow Allahayow Oh victorious God,
Goor iyo ayaanba everyday and always
Gacmahaaga noo fidi (2x) stretch out your helping hands to us. (2x)

Golihii Iblayskiyo Satan’s chamber,
Gudcurkii inaanan and darkness - we won’t
Ugu noqon gadaalbuu go back into them,
Naga yahay go’aankee (2x) this is our firm decision. (2x)

Guulow Allahayow ... (2x) Oh victorious God ... (2x)

Nimcadaada guud iyo That your general grace
Kuwaan garan Injiiljka for those who don’t know the Gospel
Inuu Erayga gaaraan and that the Word will reach them,
U gallaa socdaalkee (2x) We enter the journey. (2x)

Guulow Allahayow ... (2x) Oh victorious God ... (2x)

Gabbalkii dhacaayiyo Every dusk
Waagi soo guduutaba and every dawn,
Noogu deeq gargaarkiyo generously give us your support and
Raxmaddaada gaarka ah your special, and tender mercy. (2x)

Guulow Allahayow ... (2x) Oh victorious God ... (2x)


10. WAXAAN AHAY DEMBIILE 10. I AM A SINNER
Waxaan ahay dembiile I am a sinner.
Waxaan ahay dembiile I am a sinner.
Dunuubtii aan falay baa The sin I have committed,
Dunuubtii aan falay baa The sin I have committed,
Daraaddeed because of it
Lagugu qodbay iskutallaabtee you were nailed to the cross,
Daraaddeed because of it
Laguugu qodbay iskutallaabtee you were nailed to the cross.

Waxaan ahay dembiile I am a sinner.
Waxaan ahay dembiile I am a sinner.
Dulmigaan sameey baa The evil I have done,
Dulmigaan sameey baa The evil I have done,
Daraadiis because of it,
Laguugu qodbay Iskutallaabtee you were nailed to the cross,
Daraaddiis because of it,
Laguugu qodbay Iskutallaabtee you were nailed to the cross.

Waxaan helay dembidhaafka I have received the forgiveness.
Waxaan helay dembidhaafka I have received the forgiveness.
Nolol daa’im ah inaan helo For me to receive eternal life,
Nolol daa’im ah inaan helo For me to receive eternal life,
Daraaddeed was the reason why
Laguugu qodbay iskutallaabtee you were nailed to the cross,
Daraaddeed was the reason why
Laguugu qodbay iskutallaabtee you were nailed to the cross.

Waxaan ahay adeegahaaga I am Your servant.,
Waxaan ahay adeegahaaga I am Your servant.
Dembidhaafka inaad i siisa To grant me the forgiveness,
Dembidhaafka inaad i siisa To grant me the forgiveness,
Daraaddeed was the reason why
Laguugu qodbay iskutallaabtee you were nailed to the cross,
Daraaddeed was the reason why
Laguugu qodbay iskutallaabtee you were nailed to the cross.


11. TOOBADDA RABBI 11. THE REPENTANCE OF THE LORD
Haddii dadku ila tashado ee If the people consult with me,
Kuwii oon iga tegin without leaving me,
Tilmaan baan siin lahaayoo I would give them direction,
Tibaax baan u jeedin lahaayoo and give them a suggestion,
Xaqaana tis qaadi lahaa (2x) and present to them the right way.[2x]

Talada aan odhan lahaa The advice I would give,
Wax weyn bay tari lahayd would be very useful for them,
Hadday Sayidka u tagaanoo if they go to the Lord,
Toobadda Rabbi raacayaan and follow the repentance of God,
Hadday Sayidka u tagaanoo if they go to the Lord,
Toobadda Rabbi raacayaan (2x) and follow the repentance of God.[2x]

Haddii dadku uu wax tebo oo If the people miss something and
Ku taamaan inay helaan are eager to find it,
Tayey ka rajaynayaan oo they are expecting something of quality,
Inay tiiraanyadiyo to overcome grief and
Xanuunkuba kaga tagaan (2x) leave the pain.[2x]

Inay tubta roon maraan To follow the right path,
Wax weyn bay tari lahayd it would be very useful for them,
Hadday Sayidka u tagaanoo if they go to the Lord and
Toobadda Rabbi raacayaan follow the repentance of God,
Hadday Sayidka u tagaanoo if they go to the Lord and
Toobadda Rabbi raacayaan (2x) follow the repentance of God.[2x]


12. GUULOW ILAAHOW 12. VICTORIOUS GOD
Guullow Ilaahow Oh victorious God,
Adigaa noo gargaara you always help us.
Guullow Ilaahow Oh victorious God,
Adigaa noo gargaara you always help us.

Galab iyo subaxba In the evening and the morning,
Adigaa noo gargaara you help us.
Gelin horiyo gelin dambeba During the first and the last part of the day,
Adigaa noo gargaara you are our support.

Guulow Ilaahow ... Oh victorious God ...

Gigta waaberigaan At the break of the dawn,
Gurigaaga gallaa we come into your house.
Gacmahoo fidsan baan Our outstretched hands,
Ku soo hoos goglaynaa we submit to you in prayer.

Guulow Ilaahow ... Oh victorious God ...

Gabbalkoo dhacay baan When night falls,
Ku garwaaqsanaynaa we acknowledge you.
Girgire foox ka buuxaan With a smoking incense burner,
Kuula soo gelaynaa we come into your presence.

Guulow Ilaahow ... Oh victorious God ...

Gabay iyo madiix baan With poems and praises,
Kuula soo gurmannaa we come to you.
Gacantoo fidsan baan Under Your outstretched hand,
Kugu magangelaynaa we find refuge.

Guulow Ilaahow ... (2x) Oh victorious God ... (2x)


13. XALAY BAAN 13. I SAW THE MESSIAH
MASIIXII ARKOO LAST NIGHT

Xalay baan Masiixii arkoo Last night I saw the Messiah,
Xamdi baygu waajibayeey I must give praise.

1. Xumaantaydii buu u dhintoo 1. He died for my sins,
Xamdi baygu waajibayeey I must give praise.

2. Xinjirtiisii buu igu dhaqoo 2. He washed me with His blood,
Xamdi baygu waajibayeey I must give praise.

3. Dembigaygii buu xalayoo 3. He cleansed my sins,
Xamdi baygu waajibayeey I must give praise.

4. Geeriduu ka xoog badiyoo 4. He defeated death,
Xamdi baygu waajibayeey I must give praise.

5. Xabaashuu ka soo baxayoo 5. He came out of the grave,
Xamdi baygu waajibayeey I must give praise.

6. Xertiisii ayaaaragtoo 6. His disciples saw Him,
Xamdi baygu waajibayeey I must give praise.

7. Xaqiiqdii ayaan helayoo 7. I found the truth,
Xamdi baygu waajibayeey I must give praise.

8. Ibliiskii ayuu xabbisoo 8. He imprisoned Lucifer,
Xamdi baygu waajibayeey I must give praise.

9. Cadaabtii xor baan ka ahoo 9. I am free from hell,
Xamdi baygu waajibayeey I must give praise.

10. Iimaankaygii baa xasiloo 10. My faith is stable,
Xamdi baygu waajibayeey I must give praise.

11. Xumaantoo dhan buu iga tiroo 11. He wiped out all my evils,
Xamdi baygu waajibayeey I must give praise.

12. Kitaabkiisii baan xafidoo 12. I learned his Gospel by heart,
Xamdi baygu waajibayeey I must give praise.

13. Xalaal quudataan ahayoo 13. I am an honest breadwinner,
Xamdi baygu waajibayeey I must give praise.

14. Xariggii Ibliiska jaroo 14. I have cut the relationship with Lucifer,
Xamdi baygu waajibayeey I must give praise.

15. Xabiibkii Allaan noqdayoo 15. I became the beloved one of God,
Xamdi baygu waajibayeey I must give praise.

16. Quduus kay xiriirinayoo 16. I am led by the Holy Spirit,
Xamdi baygu waajibayeey I must give praise.

17. Xaakinkaan xusuusanahoo 17. I remember the Judge,
Xamdi baygu waajibayeey I must give praise.

18. Jannadaan la soo xarmadoo 18. I prepared myself for heaven,
Xamdi baygu waajibayeey I must give praise.

19. Lay xisaabin maayo berroo 19. I shall not be judged tomorrow,
Xamdi baygu waajibayeey I must give praise.


14. CIISE WAA MASIIX 14. JESUS IS MESSIAH

Ciise waa Masiix Jesus is the Messiah,
Waa Markhaati run ah He is a true witness.
Maalintuu yimaad On the day He comes,
Inta moog ayaa those who don’t acknowledge Him,
Murugo iyo dhib qabaa will face trouble and sorrow.

Magaciisa baa In His name is
Dembi maydhayoo the cleansing of sin.
Maamuus runuu True respect,
Ku mutaystay sharaf he deserved by living honourably,
Waana muran la’aan and there is no doubt about it.

Ciise waa Masiix ... Jesus is the Messiah .....

Dhakhtar maadiyo The doctor over nature,
Midhka uu yidhaa speaks the word
Loo mabsuudayoo over which people rejoice.
Ifka oo mugdi ah The world in dark night,
Maalin buu ka dhigay he turned into bright day.

Ciise waa Masiix ... Jesus is the Messiah ...15. NUURKII ADDUUNKA 15. THE LIGHT OF THE WORLD

Nabar aan dawo lahayn An incurable wound
Oo lala nusqaamiyo that greatly weakens (the one who sustained it) and
Naf go’doo xabaalani to the dead and buried,
Nooleeyihiiyow He is the Life-giver.
Nuurkii adduunkow Oh light of the world,
Naruuradaada qaaliga ah from your precious blessings
Nimcadaada wax naga sii (2x) and your grace, give us something. (2x)

Markii aan nuglaannee When we are weak
Niyadda naga xumaatee and discouraged,
Qalbigu naafo gaadho and our hearts are wounded,
Naxariistihiiyow You are the One who has mercy upon us.
Ciise nuurkii dunidow Jesus, light of the world,
Naruuradaada qaaliga ah from your precious blessings
Nimcadaada wax naga sii (2x) and your grace, give us something. (2x)

Adaa nacabka Shayddaan Our enemy the devil,
Ee qalbiga negida ku ahaa who had settled in my heart,
Niyadda iiga saaroo you drove him out
Naarta iga xoreeyee and rescued me from hell.
Kuwa naca xambaarsanee Those who carry around with them hatred
Aan garan nasteexada and do not understand your counsel,
Nimcadaada gaarsii (3x) Bestow upon them your grace. (3x)

Source: BLib.018

No comments: